Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty
Odstąpienie od umowy
Jeśli
A) jesteś konsumentem
lub
B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością
gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego
- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na
adres: info@high-tech-tuning.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Obwodowa 366/27, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki , jednak nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie
przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez
Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca
zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.
Reklamacje
W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej
złożyć na adres e-mail: info@high-tech-tuning.pl lub drogą pocztową na adres ul. Obwodowa 366/27, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie, w granicach prawem dopuszczonych, tylko do wysokości złożonego przez
Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.
Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Obwodowa 366/27, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
W związku z wadą możesz żądać:
wymiany rzeczy na wolną od wad,
usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
obniżeniu ceny,
odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego
zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl